Reklama
 
Blog | Lenka Rubensteinová

Blýská se v USA na ‘zelené’ časy?

Skutečnost, že za 30 let satelitního monitorování polárních oblastí v nich ubylo téměř 30 procent ledu a od roku 2002 se tento úbytek dramaticky zvyšuje, je dostatečně alarmující i bez debaty, nakolik za to mohou lidé. Klimatické změny nepopiratelně probíhají a vědecké důkazy se vrší. Pro mě jako občana je tudíž dost nepochopitelné, že prezident České republiky nadále zachovává apatický postoj - není třeba nic dělat. Donedávna jsem se domnívala, že ČR a USA jsou v tomto ohledu na stejné lodi, jelikož George W. Bush se rovněž stavěl k varování o klimatických změnách a naléhavosti omezit karbonové emise skepticky. Ovšem Bush jednak svoje „klausovská“ stanoviska poopravil, jednak se v listopadu odebere jednou provždy na prezidentské pohřebiště. A hlavně, prezident neprezident, americká vláda mezitím dosti zčerstva nabrala mnohem povzbudivější kurz směrem k redukci emisí a alternativním energiím.

Podle amerických vládních expertů právě v tomto dějinném okamžiku Čína předstihuje Spojené státy coby největší globální znečišťovatel ovzduší. A vláda USA si zřejmě uvědomila, že nemůže ovlivňovat energetickou politiku zemí, jako je Čína a Indie, a přitom neústupně tvrdit, že sama nezačne omezovat emise, dokud se k tomu neodhodlají právě tyto rozvojové země s obrovským tempem růstu.

V diskuzi o globálním uplatnění technologie a investic do obnovitelných energií, která minulý týden proběhla v New Yorku, hovořil zvláštní vládní poradce ministerstva zahraničí USA a mezinárodní koordinátor pro energii Gregory Manuel o zásadním posunu v postoji americké vlády k energetickým otázkám během uplynulého roku. Soudě podle Manuela, který vypadá jako čerstvý absolvent univerzity, přestože má za sebou založení dvou společností a úspěšné podnikání v soukromém sektoru, vláda dělá správnou věc: vybírá mladé, energické a přitom fundované lidi, kteří jen nežvaní, co by bylo třeba udělat, ale dělají, nikoli pro peníze, jichž je v administrativních funkcích vždy méně než v byznysu, ale z přesvědčení, že nazrál čas a že mají schopnost prosadit změnu.

Samozřejmě současné ceny ropy a geopolitická situace nutí mnohé vlády přehodnotit energetickou politiku tak jako tak. Díkybohu však vláda USA začíná očima Manuela a jemu podobných nahlížet, že jde o celosvětový problém, který se nedá řešit odděleně jednotlivými zeměmi. A že je třeba k jeho řešení skloubit potenciál vládních činitelů a legislativců, tržních mechanismů a vědeckého vývoje a výzkumu. A že vládní úředníci sami o sobě moc nezmůžou, stejně jako soukromý sektor bez vládní podpory není všemocný, ale je třeba spolupráce. A že naléhavost tohoto úkolu narůstá ze dne na den.

Reklama

Manuel přiznal, že Evropa už pochopila nutnost využití obnovitelných zdrojů energie lépe než USA a evropská regulační pravidla toto pochopení odrážejí. Ale zároveň poukázal na prudkou „evoluci v myšlení“ o těchto otázkách a snahu adaptovat se současným potřebám, která v americké vládě probíhá. V objemu investic do výzkumu a vývoje technologie obnovitelných energií předstihuje Spojené státy pouze Japonsko (dosud USA vydaly kolem 37 miliard dolarů). Nemálo průmyslových odvětví v USA totiž pokulhává v inovaci (viz automobilový průmysl), navíc se inovační cyklus neustále zkracuje. Zároveň se rozjel proces identifikace obchodních modelů a synchronizace finančních zdrojů s investičními příležitostmi v energetickém sektoru.

Na důkaz tohoto pozitivního obratu se po Bonnu (2004) a Pekingu (2005) koná letošní konference WIREC (Washington International Renewable Energy Conference) ve Washingtonu. Pořádá ji vláda USA počátkem března a má to být dosud největší akce tohoto druhu na území Spojených států (www.wirec2008.gov). Jejím cílem je přivést k jednacímu stolu veřejný, soukromý a neziskový sektor a urychlit posun k obnovitelným energiím. Pozváni jsou ministři pro energetiku z padesátky zemí a téměř třista řečníků bude hovořit o větrné, solární, geotermální a hydro energii, biomase a biopalivech.

Tento příspěvek je stručná, jednostranná zpráva a nemá ambice poskytnout odborný pohled na energetickou politiku v USA či jinde ve světě. Ale je to zpráva nadějná. Gregory Manuel předpovídá, že během příštích pěti let dojde o obrovskému skoku ve výzkumu a využití obnovitelných energií. Tentokrát bych ráda odhodila tradiční českou skepsi a považovala americký optimismus za opodstatněný.